Disclaimer

Aansprakelijkheid
Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Bakker & Bosch Group. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Bakker & Bosch Group kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Bakker & Bosch Group kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Privacy verklaring
Gebruik van cookies
De website van Bakker & Bosch Group maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u op dat moment geen correcte werking van de website van Bakker & Bosch Group garanderen.

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Bakker & Bosch Group worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Bakker & Bosch Group wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Financiële verplichtingen Belastingdienst
Bakker & Bosch Group vindt het nakomen van zijn verplichtingen richting de Belastingdienst een belangrijk aandachtspunt. Je bent als organisatie volgens de WKA – Wet Keten Aansprakelijk – verantwoordelijk voor het gegeven dat de loonheffingen voor jouw medewerkers op tijd betaald worden. Hieronder vind je de periodieke verklaring van de Belastingdienst, waaruit blijkt dat Bakker & Bosch Group aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Verklaring betalingsgedrag Bakker & Bosch Professionals B.V.